Om Oss

Malmby Tele AB är ett oberoende säkerhetsföretag.

 

När vi arbetar så är det för er. Vi har hela tiden dina önskemål och er budget i åtanke när vi föreslår en åtgärd. Vi är inte bundna till en leverantör, vi kan tillsammans med er anpassa och optimera ett system som passar just er. Vi har ett mycket stort kontaktnät

med andra leverantörer och personer som är kunniga inom säkerhet.

 

Malmby Tele AB kan hjälpa er med dessa arbeten, från riskanalys, genom åtgärdskedjan med projektering till installation och därefter med implementering av det nya systemet i er organisation.

 

Vidare kan vi hjälpa er att komma igång med det administrativa säkerhetsarbete som lagstiftning och regler kräver.

 

Malmby Tele AB har arbetat med brandlarm i många år.

 

Om ett brandlarm skall vara tillförlitligt skall det ha en regelbunden service och underhåll under dess livslängd.

 

Som oberoende leverantör kan vi leverera nyinstallationer, om- och tillbyggnad samt service med mycket lägre kostnad. Men vi kompromissar inte med säkerheten.

 

Vi levererar alltid den kvalitet som anläggningen kräver. Vi levererar alltid en produkt som överensstämmer med era behov. Har ni en befintlig anläggning

med anläggarintyg så använder vi alltid godkänd materiel.

© 2016 Malmby Tele AB

Senaste:

___________________

2016-06-22

Idag lanserar vi våran

nya uppdaterade

hemsida.

___________________

___________________

Malmby Tele AB

Kabelgränd 4, By 336

721 36 VÄSTERÅS

Tel: 021 - 12 13 60