Inbrottslarm

Inbrottslarm

 

 

För oss är det självklart att ni ska känna er trygga i hemmet och ha god möjlighet att skydda era ägodelar.

Säkra erat hus, företag eller värdesaker med ett anpassat inbrottslarm.

 

En av sätten att öka tryggheten är att installera olika typer av larm, passage-kontroll samt övervakning såsom kameror.

 

Det finns ett oräkneligt antal företag som vill sälja ett tekniskt system till er. Men vi vill gå utöver detta.

 

Vi vill tillsammans med er arbeta vidare, från teknisk support på erat nya system, till att vi tillsammans ska få hela erat säkerhetsarbete så kostnadseffektivt och resultatinriktat som bara är möjligt.

 

Säkerheten i en fastighet eller företag är beroende av byggnadstekniska åtgärder som brandskydd och skalskydd.

 

Innan vi startar en projektering tar vi fram riskanalys, nulägesanalys, behovsbedömning och ett åtgärdsförslag.

 

I steg två utför vi sedan en komplett säkerhetsprojektering som omfattar allt från brandskydd till inbrottslarm, kameraövervakning och passerkontroll.

Slutresultatet blir ett komplett programm för fastighetens eller företags

säkerhet som motsvarar kundens behov.

 

Våra medarbetare har djup kunskap om dessa system och olika angreppssätt.

© 2016 Malmby Tele AB

Senaste:

___________________

2016-06-22

Idag lanserar vi våran

nya uppdaterade

hemsida.

___________________

___________________

Malmby Tele AB

Kabelgränd 4, By 336

721 36 VÄSTERÅS

Tel: 021 - 12 13 60